• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

فعالیت های انجمن

پاره ای از فعالیت های انجمن عبارتند از:

جلسات مشترک: تشکیل جلسات مشترک با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (خراسان), دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشگاه پیام نور, اداره کل آموزش و پرورش خراسان و جلسه مشترک با سازمان کتابخانه ها, موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پژوهش: اقدام در جهت تهیه راهنمای کتابخانه های استان خراسان و زندگینامه بزرگان کتابداری استان خراسان با همکاری دانشجویان رشته کتابداری دانشگاه پیام نور مشهد

همایش ها: انجمن در جهت ارتقاء دانش و آمادگی تخصصی کتابداران, بحث و گفتگو و تبادل نظر اقدام به برگزاری همایشهای علمی کرده است و در این راستا از سازمانها و ارگانهای مختلف دعوت به همکاری نموده است. از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان, دانشگاه علوم پزشکی, دانشگاه پیام نور, دانشگاه آزاد اسلامی, سازمان کتابخانه ها, موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی, کانون پرورش فکری.

 

 

کارگاه های آموزشی: برگزاری کارگاههای آموزشی که در این کارگاهها کتابداران سازمان های مختلف از سطح استان شرکت می کنند.

انتشارات: انتشار خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان) و ارسال آن به کتابخانه های مختلف. در نظر است برای کلیه اعضای کتابداری به صورت انفرادی نیز ارسال گردد.

روابط عمومی: پاسخگویی به مراجعان و مکاتبات مختلف, تدوین اساسنامه انجمن شاخه خراسان و ارسال به انجمن مرکزی برای تأیید و تصویب, برقراری ارتباط با کتابداران و ارائه مشاوران و راهنمایی به مراکز مورد نیاز...