• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

نشست مشترک اعضای هیات مدیره انجمن با مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی

 

 

دیدار و نشست مشترک اعضای هیات مدیره انجمن شاخه خراسان با مدیرکلنهاد کتابخانه­های عمومی استان خراسان رضوی، از مدتها پیش در دستور کار انجمن قرار گرفته بود، در ساعت 13 تا 14:30 ظهر روز دوشنبهدوم اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل و با استقبال بسیار گرم و دوستانه آقای شمقدری مدیر کل نهاد کتابخانه­های عمومی استان در ساختمانمرکزی این نهاد همراه شد. دکتر فتاحیرئیس انجمن شاخه خراسان هدفاز این نشست را مشارکت، تعامل و همکاری بیشتر هر دو نهاد جهت پویایی هر چه بیشترحرفه، شناساندن فعالیتها و عملکردهای کتابخانه­هایعمومی به افراد خارج از آن، رفع ضعف­های احتمالی، تقویت مهارتهایکارکنان، تسهیم و مشارکت آنها در فعالیتهای علمی در راستای اهدافآن سازمان عنوان کردند.

در این نشست آقای زره ساز مسئول انتشارات انجمن نیز گزارش کوتاه از عملکرد و فعالیتهای پیشین انجمن در زمینه­های مختلف از جمله برگزاری همایش­ها، سمینارها، سخنرانی­ها، طرح­های پژوهشی و کارگاه های آموزشی مشترک با دیگر سازمان­ها (کتابخانه آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع)، شرکت نرم افزاری نوساو پاسارگاد و....) را ارائه دادند و آمادگی انجمن در انجام فعالیتهای مشابه به صورت مشترک با نهاد کتابخانه­های عمومی را اعلام کردند.

در حاشیه این صحبتها نیز دکتر فتاحی به مشارکت اعضای هیات مدیره انجمن در اتاق فکر نهاد کتابخانه­های عمومی و متقابلا مشارکتمدیران و نمایندگان این نهاد در جلسات هیات مدیره انجمن تاکید کردند.

افزون بر این، آقای بگلو مسئول نشریه الکترونیکی شناسه نیز ضمن معرفی "شناسه"، اهداف و رویکردهای آن به عنوان رساننده صدای کتابداران به جامعه و پل ارتباطی کتابداران و دیگر اعضای حرفه به ویژه در سطح استان، از دریافت و نشر مقالات و نوشته­های کتابداران نهاد در این نشریه دعوت و استقبال کردند. مسئولین سایر کمیته­های انجمن نیز ضمن ابراز خوشحالی از این همکاری، آمادگی خود را برای همکاری­ بیشتر با نهاد اعلام کردند و پیشنهاداتی از جمله فراهم کردن تسهیلات آموزشی و پژوهشی به کتابداران نهاد، تشویق و ترغیب آنهابه فعالیتهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه­ها و طرح­های آنها ازسوی خانم پازوکی مسئول کمیته پژوهش انجمن ارائه شد.

آقای شمقدریمدیر کل نهاد کتابخانه­های عمومی استان نیز ضمن ابراز خرسندی از گفته­ها و شنیده­های اعضای هیات مدیره انجمن، برنامه­ها و اهداف آنها، تعامل جدی نهادها و ارگانهای مرتبط با هم از جمله نهاد کتابخانه­های عمومی با دانشگاه را نیاز و ضرورت امروزی جامعه دانستند و همکاری با انجمن و استفاده از تجربیات متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی را بخشی از اهداف و اولویتهای کاری خود دانستند و این همکاری را در هویت­بخشی فعالیتهای نهاد موثر دانستند و بیان داشتند که پذیرای هر گونه پیشنهاد، انتقاد و همکاری با انجمن هستند.ایشان مقرر کردند که یکی از کارشناسان نهاد به عنوان رابط به انجمن معرفیشوند.

در این راستا، دکتر فتاحی، رئیس انجمن شاخه خراسان با اشاره به مدل راهبردی چهار مولفه­ای (تعامل، انسجام، هویت و مقبولیت بیرونی) گفته­های آقای شمقدری را تایید و ارائه فهرستی از برنامه­های آینده برای همکاری با نهاد را در دستور کار اعضای هیات مدیره انجمن قرار دادند.

روابط عمومی انجمن شاخه خراسان

ناصری