• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خراسان، شماره 2، شهریور 81

خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خراسان، شماره 2، شهریور 1381
تازه های مجلات کتابداری و اطلاع رسانی
همايش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران
محمد علي خاكساري

در تاريخ 26/4/81 همايشی تحت عنوان: ارزيابی تحليلی بر ابزارهای کاوش در اينترنت
برخی از مهمترين مشکلات نمايه سازی و بازيابی اطلاعات کتابداری و اطلاع رسانی/ سخنران: رضا اردلان
مطالعه مقايسه ای ابرموتورهای جستجو در بازيابی اطلاعات کتابداری و اطلاع رسانی/سخنران: فاطمه نبوی
به منظور ايجاد ارتباط و استفاده از مباحث فوق، طبق دعوتنامه انجمن و تصميم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران(شاخه خراسان) آقای عباسعلی عابدی استاد، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی(ع) و عضو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران(شاخه خراسان) با هماهنگی سازمان جهت شرکت در اين جلسه عازم تهران شدند و پس ازمراجعت، علاوه بر توضيحات حضوری گزارش جامع و مفصلی جهت ارائه به سازمان و انجمن تهيه کردند. چنين مقرر گرديد که به تناوب، هر ماهه يکی از اعضای انجمن خراسان جهت شرکت در جلسات به تهران اعزام گردندو اطلاعات به دست آمده در اختيار ساير کتابداران قرار گيرد.
تازه های مجلات کتابداری و اطلاع رسانی
فرزانه فرجامي

به منظور آشنايي بيشتر خوانندگان با انتشارات حوزه كتابداري واطلاع رساني به چاپعناوين مجلات منتشره در زمينه علوم كتابداري واطلاع رساني در ماههاي اخير می پردازيم.
1- فصلنامه پيام كتابخانه: سال يازدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان80 ـ مسلسل43
2- فصلنامه كتاب: دوره دوازدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان80
3- فصلنامه كتابداري واطلاع رساني: جلدچهارم ـ شماره سوم ـ پاييز80
4- فصلنامه علوم اطلاع رساني: دورهشانزدهم ـ شماره سوم و چهارم ـ بهار و تابستان80
5- تازه هاي اطلاع رساني و اطلاع يابي:شماره دهم ـ فروردين81
6- اطلاع: شماره پنجاه و دوم ـ تيرماه81
7- جهان كتاب: سال هفتم ـ شماره سوم تا ششم ـ خردادوتير81
8- پژوهش يار: شماره شانزدهم ـ زمستان80
9- وب:سال سوم ـ شماره بيست وپنجم ـ تيرماه 81
10- خبرنامه: نشريه داخلي سازمان كتابخانه ها، موزه ها ومركز اسناد آستان قدس رضوي شمارههفدهم ـ خرداد81
11- كتاب ماه(كليات): سال پنجم ـ شماره پنجم ـ ارديبهشت81 ـ سلسل53
12- آيينه پژوهش: سال دوازدهم ـ شماره چهارمـ مهروآبان 80 ـ سلسل70
13- گزارش كتاب: سال چهارم ـ شماره چهل ويك .چهل ودو فروردين وارديبهشت80
14- دفتر كتابداري(كتابخانه مركزي دانشگاه تهران) : شماره سي وهفت ـ سال80
ضرورت بازنگری در امور اجرائی کتابخانه های دانشگاهی
درعصري كه عصر گفتگوي تمدنها و تبادل اطلاعات است جاي بسي تعجب وحيرتاست كه اطلاع رساني درسطح دانشگاهها وتبادل اطلاعات بين دانشگاههاي مختلف با يك سري محدوديت ها و قوانين روبرواست.
اگر از مهمترين وظايف كتابخانه دانشگاهي، كمك به آموزش دانشجويان، ارائه اطلاعات علمي وفني به پژوهشگران وانجام خد مات اطلاع رساني و مشاورهاي است پس چرا، واقعا چرا اين اطلاع رساني براي همه دانشجويان انجام نميشود؟ آيا فقط صرف اينكه شانس ورود به دانشگاه دولتي را نداشته اند بايد از تمام امكانات كتابخانه اي كه معتبرترين آن براي دانشجويان، كتابخانه مركزي است بي نصيب بمانند (صرف اينكه شيوهي استفاده ازكتابخانه را بطور كامل نمي دانند)؟
آيا بهترنيست با گذاشتن دورهاي كوتاه مدت آشنايي با كتابخانه و روش استفاده از امكانات كتابخانه اي (حداقل استفاده امكانات كتابخانه مركزي) را به دانش پژوهان و دانشجويان دانشگاههاي مختلف آموزش داد؟ وآيا بهتر نيست بجاي برخورد هاي تند نامناسب و نا اميد كردن دانش پژوهاناز با ارزشترين منبع اطلاع رساني (كتابخانه) راه چاره اي براي آنها انديشيد ، تا همه طالبان علم بتوانند از امكانات كتابخانه اياستفاده نمايند؟
در پايان از شما سروران گرامي در انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران(شاخه خراسان) خواهشمنديم كه چاره اي براياين مشكل بينديشند زيرا همانطور كه ميدانيد براي داشتن جامعه ايپربار و توانا بخصوص از لحاظ علمي، اولين قدم از استفاده منابع اطلاع رساني(كتابخانه ها بخصوص كتابخانه هاي دانشگاهي) است كه متاسفانه در حال حاضر ورود به اين مكان ها و استفاده از اين امكانات فقط براي گروهي خاص امكان پذير است.
با سپاس فراوان: جمعي ازدا نشجويان دانشگاه پيام نور مشهد
رشته كتابداري
1381/4/30
راهنمای انجمنهای کتابداری جهان
نفيسه دری فر
نخستين انجمن ملي كتابداري درسال 1876 ميلادي در آمريكا تشكيل شد و پس از آن درطي سالهاي مختلف انجمنهاي گوناگوني از كتابداران در سراسر دنيا بوجود آمده است. اكثر اين انجمن ها داراي سايت اينترنتي هستند و به راحتي مي توان از طريق اينترنت با اهداف، وظايف و عملكرد هر يك از آنها آشنا شد و با انجمن مورد نظر ارتباط برقرار نمود.
علاقه مندان مي توانند جهت آشنايي بيشتر با انجمنهاي كتابداري كشورهاي مختلف از دو راهنماي (gateway ) زير استفاده كنند.
اطلاعات موجود دراين فهرست شامل نام كشور، نام انجمن، آدرس پستي، تلفن، دور نما مي باشد. با انتخاب نام هر انجمن ميتوان به سايت مربوط وارد شد.
www.itcompany.com/inforetriever/assn_oth.htm#introduction2-
دراين سايت، اطلاعات سازمانها وانجمنهاي كتابداري ملي، منطقه اي درايالات متحده و نيز ديگر نقاط دنيا دردو بخش تهيه شده است: others , united states
كار جانبي كه در تهيه اين راهنما انجام شده، توصيف كوتاهي از تاريخچه تاسيس و اهداف هر انجمن مي باشد. با انتخاب هر مورد ميتوان به سايت اصلي آن انجمن وارد شد.
سخنی با همکاران
محمد علي خاكساري

درعصر حاضر كه مبادله دانسته ها گسترش جهاني يافته، براي حفظ منافع معنوي و مادي گروههاي مختلف ازجمله كتابداران واطلاع رسانان به ناچارنيازمند ارتباط اجتناب ناپذيري بين اين صنف در سطح ملي وجهاني هستيم تا از آخرين دستاوردهاي علوم كتابداري واطلاع رساني ،رويدادها و نوآوريهاي جهان دانش و همچنين ازاخبار صنفي آگاهي يابيم.
يكي از وسايل رايج براي ايجاد ارتباط، انتشار خبرنامه است. انجمن كتابداري واطلاع رساني ايران(شاخهخراسان) در اولين نشست براي برنامه ريزي، انتشار خبرنامه را سرلوحه كارهاي خود قرارداد و برضرورت آن تاكيد نمود. اكنون دومين شماره خبرنامه پيش روي خوانندگان محترم قراردارد.
با اتکا ل برعنايات الهي ما در چنين راهي قدم نهاده ايم و بديهي است كه به تنهايی قادر بر انجام اين امر مهم نخواهيم بود. لذا ازكليه همكاران و كتابداران عزيز شاغل دركتابخانه هاي دانشگاهي استان خراسان، كتابخانه مركزي ومركزاسناد آستان قدس رضوي و كتابخانه هاي وابسته، ارشاداسلامي، آموزش و پرورش، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و ساير مراكز علمي وآموزشي استان تقاضا داريم با ارسال مطلب، خبر، نظرات و پيشنهادات سازنده، ما را در راه هرچه غني تر ساختن اين نشريه ياري دهند.
خبرها
- همايش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران
- گزارشي از هفتمين كنفرانس بين المللي سازماندهي دانش
- برگزاري كارگاهروش تحقيق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
- افتتاح كتابخانه امام رضا (ع) درشهرستان بيرجند
- تشكيل كميته استانداردسازي
- كلاسهاي آموزشي انجمن (شاخه خراسان)
- كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيات علمي و كتابداران دانشگاهي
- خلاصه ای از جلسات برگزار شده توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران (شاخه خراسان)
گزارشي ازهفتمين كنفرانس بين المللي سازماندهي دانش
10تا30 جولاي 2002 گرانادا،اسپانيا
(ISKO=International Society For knowledge Organization)
محمد علي خاكساري
دراين همايش كه بسياري از صاحب نظران حوزه كتابداري و اطلاع رساني از سراسر جهان شركت داشتند، از ايران نيز آقاي دكتر رحمت الله فتاحي مدير گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه فردوسي و رئيس انجمن اطلاع رساني ايران به اتفاق سركار خانم دکتر مهري پريرخ عضو هيات علمي كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه فردوسي و رئيس كتابخانه مركزي و مركز اسناد شركت نمودند و مقاله اي در موضوع بازنگري در ساختار پيشينه هاي كتابشناختي ارائه دادند كه مورد استقبال واقع گرديد. همچنين آقاي علي شيري دانشجوي دكتراي كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه استراسكلايد(اسكاتلند) از ايران شركت كرده و مقاله اي در زمينه سنجش تاثير استفاده از ساختار دانشي اصطلاحنامه ها در جستجوي اطلاعات ارائه دادند.
در اين همايش بر لزوم حركت به سوي جستجوي راههاي بهتر براي سازماندهي اطلاعات، تبديل اطلاعات به دانش، سازماندهي و مديريت دانش تاكيد گرديد.
سركارخانم دکتر پريرخ پس از بازگشت از سفر گزارش جالبي از اين كنفرانس براي كتابداران كتابخانه مركزي ومركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد ارائه كردند كه بسيار مفيد بود.
برگزاري كارگاه روش تحقيق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
برگزاري كارگاه روش تحقيق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
بتول صبوري

كارگاه روش تحقيق از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد به مدت سه روز از تاريخ 29/4/81 لغايت 31/4/81 در محل دانشكده الهيات ومعارف اسلامي باشركت اساتيد علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد برگزاري گرديد، در پايان فرمهايي را مدرس كارگاه جناب آقاي دكتردياني در اختيار اساتيد قرار دادند تا نظر خود را به صورت پروپوزال(طرح تحقيق) ارائه نمايند تا مورد بررسي قرار گيرد.
 
افتتاح كتابخانه امام رضا (ع) درشهرستان بيرجند
محمد علي خاكساري
اين كتابخانه با هزينه بالغ 120 ميليون تومان ازسوي آستان قدس رضوي (ع) در شهرستان بيرجند ساخته و درتاريخ 18/3/1381 بطور رسمي افتتاح و به بهره برداري رسيد. مسـاحـــت زمين اين كتابخانه 4000 متر و زيربناي آن 1020 متر مربع در سه طبقه شامل طبقههمكف ويژه بانوان، طبقه اول ويژه آقايان و زير زمين بخش تاسيسات مي باشد.
به اين ترتيب تعداد كتابخانه هاي وابسته به آستان قدس درسطح خراسان 16 و در سـطـح ايران 32 مي باشد، و كتابخانه راجه محمودآباد (لكهنوـ هندوستان)
 

تشكيل كميته استانداردسازي
فاطمه پازوكي
در تاريخ 29/33/81 درجلسه شوراي مسئولين كتابخانه مركزي كميته اي تحت عنوان كميته استاندارد سازي و ارزيابي امور تشكيل شد. هدفعمده از تشكل اين كميته، ارائه رهنمودهای لازم براي هماهنگ كردن فعاليت ها با نظريه هاي موجود درعلوم كتابداري و اطلاع رساني و استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاه و ارزيابي فعاليتها با شاخصهاي مشخصشده دراستانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي مي باشد. اعضاي اين كميته متشکل از سركار خانم عباسي، سركارخانم احمدي، آقاي منصورميرزاي،آقاي سهراب درويش می باشد كه زيرنظر سر كارخانم دكتر مهري پريرخ مشغول به فعاليت هستند.
 
كلاسهاي آموزشي انجمن (شاخه خراسان)
نفیسه دري فر
در روزهاي شنبه 26و يكشنبه 27 مرداد1381، دو كلاس آ‌موزشي توسط دكتر فتاحي براي كتابداران مشهد برگزارشد.
1 )آشنايي با اينترنت به مدت 5 ساعت به صورت نظري وعملي. دراين كلاس 23 نفر شركت كردند.
2)آشنايي با نرم افزار power point كه به صورت عملي براي 19 نفر از كتابداران ارائه شد. اين كلاسها درآينده نيز تكرار خواهد شد

كارگاه هاي آموزشي براي اعضاي هيات علمي و كتابداران دانشگاهي
محمد علي خاكساري
اين كارگاهها از سوي كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد در تابستان 81 در اين مركز برگزار گرديد. هدف از تشكيل آن ارتقاء سطح آگاهي همكاران و بهره گيري هر چهبيشتر از امكانات الكترونيكي فراهم شده در كتابخانه دانشگاهي مي باشد. به منظور تحقق رسالت آموزشي كتابخانه براي اعضاي محترم هيات علمي كارگاههاي آموزشي تشكيل گرديد و هر دو گروه فوق طبق برنامه زمان بندي شده شركت كردند.
شايان ذكر است كه برگزاري چنين كارگاههايي, بويژه براي اعضاي هيات علمي, مي تواند بر اهميت و جايگاه حرفه كتابداري و اطلاع رساني در جامعه بسيار مهم باشد و به اجتماعي شدن حرفه كمك كند.
كارگاههاي آموزشي كتابداران
امانت رايانه اي و امور مديريت سيستم امانت
جستجوي فهرست رايانه اي
فهرستنويسي منابع رايانه اي
فهرستنويسي منابع اينترنتي
مهارتهاي اطلاع يابي در اينترنت(مقدماتي)
مهارتهاي اطلاع يابي در اينترنت(پيشرفته)
آموزش استفاده كننده
آموزش EXCCEL براي كتابداران
آموزش ACCESS براي كتابداران
آموزش استفاده از سيستم بيستون
ارتباط با شبكه سيمرغ
كارگاههاي آموزشي اعضاي هيات علمي
پست الكترونيكي و گروههاي بحث الكترونيكي
مهارتهاي اطلاع يابي در اينترنت(مقدماتي)
مهارتهاي اطلاع يابي در اينترنت(پيشرفته)
استفاده از پايگاههاي مقالات علمي
استفادهاز فهرست رايانه اي كتابخانه
كارگاه تهيه مرور نوشتار در تحقيق
كارگاه تهيه طرح تحقيق
كارگاه تحقيق كتابخانه اي(چگونگي دستيابي به منابع علمي)
اطلاع رساني در تئوري و عمل
 
خلاصه ای از جلسات برگزار شده توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران (شاخه خراسان)
فاطمه هراتيان

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی (شاخه خراسان) از بدو شکل گيری تا اول شهريورماه دوازده جلسه برگزار نموده است.
که اولين جلسه آن در تاريخ 29/2/81 و دوازدهمين جلسه در تاريخ 20/5/81برگزار شده است. معمولا جلسات از ساعت 12 تا 14روزهای يکشنبه درمحل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه فردوسی مشهد تشکيل می شود. اعضای جلسه متشکل از آقايان جواد يغمايی، محمد علی خاکساری، دکتر هادی شريف مقدم (اعضای اصلی) و آقای عباسعلی عابدی استاد و خانمها نفيسه دری فر و فرزانه فرجامی (اعضای علی البدل)، آقای دکترفتاحیرئيس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران در جلسه هاي فوق حضور داشته اند، ضمن اينکه خانم فاطمه هراتيان و آقای منصور ميرزايی، منشیو مسئوول روابط عمومی انجمن نيز در جلسات فوق اعضاء را همراهی می نمودند.
ده جلسه از جلسات فوق در کتابخانه مرکزی و دو جلسه در خارج از کتابخانه تشکيل گرديد. در خصوص دو جلسه ای که در خارج از کتابخانه برگزار گرديده ذکر اين نکته ضروری است که پيرو برنامه های اوليه انجمن مبنی بر برگزاری جلسات با مسئولين سازمانها و کتابخانه هابه منظور رفع مشکلات، طرح مسائل و برنامه های مشترک کتابخانه ها در سطح استان هفتمين جلسه انجمن که اولين جلسه مشترک انجمن با سازمانها بود در ساعت 12 روز دوشنبه 10/4/81 در مرکز فرهنگی امام رضا(ع)واقع در پارک ملت تشکيل گرديد. در اين جلسه اعضای انجمن و مسئوولين اداره کتا بخانه های عمومی ارشاد اسلامی خراسان آقايان محمد رضا آشنائي ، حسين عابدي وسركار خانم حميده معين تقوي حضور داشتند. دوازدهمين جلسه انجمن که دومين جلسه مشترک با سامانها بود در شعبه پنجکانون پرورش فکری مشهد با حضور مدير کتابخانه های کانون خراسان آقاي كاظم كاهاني مقدم وسه نفر از كارشناسان و آقايان :سعيد فضايلي هاشمي كارشناس فرهنگي و مسئول كتابخانه مشهد.محمد فبروزقاضيان كارشناس مسئول فرهنگي استان ،حسين مقدم كارشناس فرهنگي حوزه 4 (جنوب خراسان) ، سهراب خواجه نژاد، كارشناي هنري استان، همچنين اعضای انجمن تشکيل گرديد. حاصل تشکيل اين دوازده جلسه تا به حال يکسری فعاليتها، اتخاذ تصميمها، مطرح شدن پاره ای مباحث بوده که در ادامه به چند مورد بطور خلاصه اشاره ميشود:
1- انتخاب دبير از بين اعضای انجمن (آقای جواد يغمايی)، مسئوولين بعضی از کميته ها، منشی و مسئوول روابط عمومی انجمن
2- اقدام به انتشار خبرنامه ای با فاصله دو ماهانه(شماره حاضر دومين شماره است)
3- برگزاری دو همايش کتابداران در سطح استان
4- اقدام برای تهيه راهنمای کتابخانه ها و کتابداران خراسان(پرسشنامه تهيه،شده و ارسال گرديد و حتی بعضی از پرسشنامه ها تکميل و دريافت گرديد است.)
5- اقدام به تدوين اساسنامه برای شاخه خراسان (ويرايش نهايی آن انجام شده است)
6- تصميم گيری برای برگزاری جشنواره کتاب در سطح استان در هفته کتاب
7- برنامه ريزی برای برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی که تا به حال دو کارگاه آموزشی برگزار گرديده است:
الف: کارگاه آموزشی اينترنت 26مرداد از ساعت 11-8 در آمفی تئاتر دانشکده علوم تربيتی (مدرس آقای دکتر رحمت الله فتاحی)
ب: کارگاه آموزشی powerpoint 27مرداد از ساعت 30/5-30/2 در آمفی تئاتر دانشکده علوم تربيتی (مدرس آقای دکتر رحمت الله فتاحی)
8- تعيين رابط اداره ارشاد اسلامی و کانون کتابخانه های خراسان با انجمن و شروع فعاليتهای مشترک با اين دو سازمان
در صورتيکه همکاران کتابدار از سازمانهای مختلف، دانشجويان و علاقه مندان تمايل داشته باشند در جلسات انجمن شرکت نمايند اعضا از حضور آنان استقبال خواهد نمود.
اين عزيزان می توانند با هماهنگی قبلی با خانم هراتيان يا آقای منصور ميرزايی (کتابخانه مرکزی) در جلسه حضور يابند.
در پايان لطفا نظرات وپيشنهادات خود را براي هر چه بهتر شدن مطالب نشريه با روابط عمومي انجمن به آدرس پرديس دانشگاه فردوسي مشهد – كتابخانه مركزي ومركز اسناد ارسال داريد.
تلفن هاي تماس :8418113
8418114
انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران
( شاخه خراسان)