• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خراسان، شماره 5-6، شهریور 1382
گزارشـي از برگزاري دومين گردهمايـي مديـران و معاونت‌هـاي خواهـران كانونهاي فرهنگـي و هنـري خراسـان
فاطمه هراتيان
كارشناس كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسی مشهد
دبيرخانه كانونهايفرهنگي و هنري خراسان در تاريخ 15 و 16 اسفند 81 اقدام به برگزاري دومين گردهمائي مديران و معاونتهاي خواهران كانونهاي فرهنگي و هنري استان خراسان نمود. دراين گردهمائي شركت‌كنندگان با حضور در 10، كارگروه با موضوعهايي از جمله قرآن و نهج‌البلاغه، كتاب و كتابداري، سمعي و بصري، نشريات آموزش و پژوهش، انفورماتيك، نوجوان، امور مالي و خودكفائي و … حول محور موضوع مربوطه، بحث و بررسي نمودند و پس از دو روز حاصل كار خود را طي بيانيه‌اي مكتوب كردند تا مصوبات مربوط به هر كار گروه توسط مسؤولين و دست‌اندركاران مربوطه پيگيري و نتايج مورد نظر حاصل گردد.
كارگروه كتاب و كتابداري با حضور 18 نفر از اعضاء كتابخانه‌هاي عمومي استان خراسان تشكيل گرديد، استادكار اين كار گروه آقاي دكتر فتاحي مدير محترم گروه كتابداري دانشگاه فردوسي و رئيس انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران بودند ومصوبات آن 17 بند در دو قسمت بود كه در زير به چند مورد از مصوبات هر قسمت اشاره مي‌گردد:
الف- راهكارهاي ارائه شده جهت گسترش فرهنگ كتابخواني مطرح و مصوب شد:
1ـ شناخت جامعه و نيازهاي مطالعاتي هر قشر از جامعه از طريق شناسايي و دسترسي منابع انتشار يافتهدر زمينه نيازهاي مطالعاتي.
2ـ ايجاد انگيزه به روشهاي صحيح در قشرهاي مختلف از سنين پيش دبستاني تا بزرگسالان نوسواد از طريق اجراي برنامه‌هاي عملي از جمله: قصه‌گويي، كتابخواني، كلاسهاي جنبي و فعاليتهاي ذوقي
3ـ فراهم كردن كتابهاي تخصصي مناسب هر قشر كه موجب افزايش انگيزه مطالعه گردد
4ـ‌ايجاد انگيزه از طريق معرفي كتابهاي مفيد و مؤثر با استفاده از برنامه‌هاي عملي مانند: مسابقات كتابخواني، معرفي كتاب و …
5ـ انجام كارهاي گروهي به صورت بحث و گفتگو يا سمينار
ب- راهها، روشها و برنامه‌هاي عملي كارگروه
1ـ ايجاد انجمن كتابخانه‌هاي مساجد (جهت گردآوري و تبادل انديشه)
2ـانتشار يك نشريه آموزشي، خبري (جهت برقراري ارتباط و تبادل تجربه)
3‌ـ برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف (ساماندهي كتابخانه‌ها، اشاعه خدمات فني)
4ـ ارتباط با سازمانها و افراد خير براي گرفتن كمكهاي مالي
5ـ عضويت كتابخانه‌هاي كانونهاي فرهنگي وهنري در انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران
6ـ جذب نيروهاي داوطلب (دانشجويان جهت كارورزي)
7ـ برگزاري همايشهاي سالانه 
 
گـزارش پذيـرش دانشجـو در مقطـع كارشناسـي رشتـه كتابـداري دوره‌هـاي فراگيـر دانشگـاه پيـام نـور
دكتر هادي شريف مقدم
عضو هيأت علمي و مديرگروه كتابداري دانشگاه پيام نور مركز مشهد
دومين امتحان ورودي دانشجويان دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام نور در تاريخ‌هاي15 و 16 اسفند ماه 1381 در مشهد برگزار شد كه نتايج اين امتحانات به زودي اعلام مي‌گردد. در آزمون دوره قبل اين دانشگاه تعداد 4 نفردانشجو در رشته كتابداري پذيرفته شده كه در حال حاضر همراه ديگر دانشجويان دوره‌هاي روزانه دانشگاه مشغول تحصيل هستند.
امتحان ورودي دوره آينده دوره‌هاي فراگير در تاريخ‌هاي دوم و سوم مرداد ماه سال 1382 برگزار مي‌شود. متقاضيان شركت در امتحان تا تاريخ 15/2/82 فرصت دارند تا به ساختمان شماره 2 دانشگاه واقع در بلوار معلم – معلم 75 مراجعه و نسبت به اخذ دفترچه راهنما و تكميل و تحويل مدارك مربوط اقدام نمايند.
داوطلبان رشته كتابداري بايستي در آزمون ورودي شامل دروس عمومي فارسي، معارف اسلامي و زبان خارجه و همچنين دروستخصصي آشنايي با كتابخانه و كتابداري، روانشناسي عمومي و تاريخ ادبيات ايران شركت نمايند شرط احراز حداقل معدل 12 و حداقل نمرة 10 براي هر يك از دروس فوق‌الزامي مي‌باشد. پذيرفته‌شدگان به همراه ديگر دانشجويان روزانه دانشگاه در كلاس درس شركت مي‌كنند. مدرك تحصيليدانشجويان توسط دانشگاه پيام نور كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقاتو فن‌اوري رسيده است، صادر مي‌گردد.
نيمي از واحدهاي آن دسته ازفارغ‌التحصيلان كارداني كتابداري كه 5 سال از تاريخ فارغ‌التحصيل شدن آنان نگذشته باشد، مشروط به داشتن نمرة 12 براي دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي و نمره 14 براي ديگر دانشگاه‌ها، در صورت پذيرفته شدن در دانشگاه پيام نور قابل محاسبه است.
دانشگاه پيام نور اميدوار است تا بتواند نسبت به ارتقاء سطح علمي و تخصصي كتابداران كتابخانه‌هاي مختلف و به ويژه كتابخانه‌هاي مستقر در استان خراسان، همچنين علاقمندان به حرفه كتابداري اقدام ناچيزي را به عمل آورد. در ضمنهمكاري بزرگان و استادان محترم رشته كتابداري ما را در هر چه بهتربرگزار شدن اين دوره‌ها كمك خواهد كرد.
فهرست پايـان‌نامـه‌هـاي كارشناسـي ارشـد كتابـداري و اطلاع‌رسانـيدانشگاه فردوسي مشهد (80-1377)
محمدعلي خاكساري
مسؤول كتابداري كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگا ه فردوسي مشهد
1ـ اصغري پوده، احمدرضا. بررسي عناصر و ويژگيهاي مطرح در طراحي وب سايت كتابخانه‌هاي دانشگاهي/ به راهنمائي :رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد(دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1380، 187ص. جدول. كتابنامه.
2ـ اكرمي، مهين. بررسي امكانات و نيازهاي اطلاعاتي كارخانه‌هاي صنايع غذايي شهر مشهد/ به راهنمايي اسدا...آزاد.- كارشناسي ارشد، (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)،1380.
3- پولادي نجف‌آبادي، فرهاد. مقايسه سبك مديريت كتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد / به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1380، 106ص. جدول، كتابنامه.
4ـ خادميان، مهدي. بررسي احتمال تأثيرپذيري مجموعه ادواريهاي چاپي از مجموعه ادواريهاي الكترونيكي دسترس‌پذير در دانشگاهفردوسي مشهد / به راهنمائي : محمدحسين دياني- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1380، 200ص. جدول، نمودار.
5ـ دري‌فر، نفيسه. بررسي روند انتشار منابع مرجع تخصصي فارس در زمينه‌هاي علوم و فناوريدر دو دهه اخير (77-1358) / به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي،رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، و، 108ص، جدول، نمودار.
6ـسالاري، محمود. بررسي تطبيقي ميزان استفاده از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي در مجله‌هاي علمي، سررشته علوم‌تربيتي، روانشناسي و كتابداري بعد از انقلاب اسلامي / به راهنمائي : محمد حسين دياني- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1378، چهارده، 128ص. جدول، كتابنامه.
7ـ سلگي، غلامرضا. بررسي تأثير شيوه‌هاي نمايه‌سازي بر قابليت بازيابي منابع مشخص و موجود در سه نرم‌افزار كتابخانه‌اي فارسي/ به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)،1380، 130ص. جدول، نمودار، كتابنامه.
8ـ شاپوري، شهلا. بررسي مشكلات جستجوي موضوعي استفاده‌كنندگان در فهرست رايانه‌اي كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد / به راهنمائي : مهري پريرخ.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشتهكتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، 130ص. جدول، كتابنامه.
9ـ صنعت‌جو، اعظم. بررسي توزيع موضوعي، جغرافيايي و نيروي انساني طرحهاي تحقيقاتي و قابليت ارائه خدمات تحويل مدرك در مراكز تحقيقاتي وزارت جهاد سازندگي / به راهنمائي : محمد حسين دياني.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداريو اطلاع‌رساني)، 1379، 183 ص، جدول، نمودار
10ـ عباسي، زهره. بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و عوامل مؤثر بر آن / به راهنمائي : مهري پريرخ.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسيمشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، 149 ص. جدول، نمودار، كتابنامه.
11ـ قرباني، ولي. بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانش‌آموزان دبيرستاني مشهد و ارزيابي مجموعهكتابخانه‌ها در برآوردن نياز‌ها در سال تحصيلي 79-78 / به راهنمائي : مهري پريرخ.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، 151 ص،جدول، كتابنامه.
12ـ قزلي، لادن. تحليل استنادي طرحهاي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد دردو حوزه علوم انساني (1380-1370) / اجتماعي وعلوم پايه و كشاورزي/ به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1381، 66، 10، جدول، كتابنامه.
13ـ كوهستاني، جميله، بررسي آثار وابسته و نوع وابستگيهاي آنها در متون فارسي از رويكرد فهرستنويسي / به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)،1379، 108 ص، جدول، كتابنامه.
14ـ گليني مقدم، گل‌نسا. مقايسه و برابري دسترس‌پذيري فيزيكي كتابها درحوزه علوم و علوم‌انساني/ اجتماعي در دانشگاه فردوسي/ به راهنمائي: محمد حسين دياني.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكدهعلوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1377، ز،150ص، جدول، نمودار.
15ـ گنجي، شهلا. ميزان دسترس‌پذيري (مالكيت) و استفاده از كتابهاي سال و كتابهاي نمونه تحقيق در كتابخانه‌هايدانشگاه فردوسي و كتابخانه‌ مركزي آستان قدس رضوي / به راهنمائي :محمد حسين دياني.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، ح، 190ص، جدول، كتابنامه.
16ـ مجيري، شهين. بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد از منابع مرجع و عوامل مؤثر برآن / به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)،1380، 116 ص. جدول، كتابنامه.
17ـ ملای مقدم، گلناز. عوامل مؤثر بر تبديل پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري به شكل مقاله‌هاي علمي – پژوهشي در مجله / به راهنمائي : اسد ا... آزاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، 83 ص. جدول، كتابنامه.
18ـ منصوريان، يزدان. بررسي ميزان و عوامل مؤثر بر رضايتمندي استفاده‌كنندگان از خدمات اطلاع‌رساني رايانه‌اي در كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد / به راهنمائي : اسد ا... آزاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري واطلاع‌رساني)، 1379، 104 ص، جدول، كتابنامه.
19ـ نصراللهي، نورالله. بررسي عوامل بازدارنده و مشوق فعاليتهاي علمي – پژوهشي اعضاي هيأت علمي گروه‌هاي كتابداري دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري / به راهنمائي : اسدا... آزاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداريو اطلاع‌رساني)، 1380، 107ص، كتابنامه.
مصاحبـه با خانـم فرزانه فرجامـي كتابـدار نمونـه سال 1381
هاله فرزانه حسن‌زاده
دانشجوي كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه پيام نور
- لطفا خودتان را معرفي كنيد.
من فرزانه فرجامي هستم. در سال 1364 در مقطع كارداني كتابداري دانشگاه فردوسي مشهد شروع به تحصيل كردم. در سال 1367 در كتابخانه دانشكده مهندسي زير نظر خانم دكتر پريرخ شروع به كار نمودم كه همكاري با ايشان نه تنها براي من افتخاري بود بلكه باعث افزايش دانسته‌هايم شد. در سال 1368 در مقطع كارشناسيناپيوسته كتابدار ي دانشگاه تهران قبول شدم. اين امر باعث شد تا من با دنياي كتابداري تهران هم آشنا شوم و در خدمت بزرگان كتابداري چون خانم دكتر انصاري، آقاي دكتر حري و ... باشم. در سال 1372 در مقطع كارشناسي ارشد (كتابداري) دانشگاه شيراز قبول شدم و در خدمت اساتيد بزرگواري چون جناب آقاي دكتر مهراد بودم. در حال حاضر به عنوان مسؤول كتابخانه دانشكده مهندسي فعال هستم و به صورت موردي نيز دررشته كتابداري تدرس مي‌كنم از جمله در دانشگاه پيام نور. وعضو هيأت مديره انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان نيز هستم.
- آيا در انتخاب رشتة كتابداري شناخت و انگيزه قبلي داشتيد؟
قبول شدن من دررشتة كتابداري كاملا اتفاقي بود. بدون هيچ شناخت و انگيزة قبلي، ولي بعد از ورود به اين رشته تمام مباحث آن برايم جديد و جذابجلوه مي‌نمود اين امر باعث شد روزبه‌روز علاقة من به رشتة‌ كتابداري افزايش يابد، از طرفي من از بدو ورود به اين رشته مصمم بودم ادامه تحصيل دهم و در اين زمينه تمام سعي خود را انجام دادم.
- شما در سال 81 به عنوان كتابدار نمونه انتخاب شده‌ايد معيارهاي اين انتخاب چه بود؟
در سال 81 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز انجمن كتابداران و دانشگاه تهران مراسم تجليل از كتابدار نمونه را در هفتة كتاب برگزار نمود. شرايطيكه براي كتابدار نمونه در نظر گرفته شده بود به اين شرح بود:
الف: داشتن مدرك معتبر كارداني، كارشناسي يا بالاتر در رشتة كتابداريو اطلاع‌رساني و يا كارشناسي و بالاتر در ساير رشته‌ها.
ب: داشتن حداقل 5 سال سابقه كار تمام وقت در كتابخانه‌هاي دانشگاهي يا كتابخانه‌هاي تخصصي گروه‌هاي آموزشي براي كتابداراني كه مدرك غير كتابداري دارند.
ج: تأليف و انتشار كتاب و مقاله يا انجام طرح‌هاي تحقيقاتي يا طرح‌هايي براي بهبود وضعيت كتابخانة محل خدمت
د: شركت در دوره‌هاي آموزشي مرتبط با حرفة كتابداري، آشنايي با زبانهاي خارجي، رايانه، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و بانكهاي اطلاعاتي.
و نيز ملاكهايي چون حسن خلق، توانايي انتقال اطلاعات به ديگران، دارابودن خلاقيت، ابتكار و نوآوري و وظيفه‌شناسي و مسؤوليت پذيري، آشنايي و مهارت در استفاده از تجهيزات كتابخانه‌اي.
از بين كتابداران نمونه معرفي شده توسط دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي كشور 5 نفر كهحائز امتيازات بيشتري بودند با رأي هيأت داوران به عنوان كتابداران نمونه كتابخانه‌هاي دانشگاهي انتخاب و در مراسم تجليل از استادانپيش‌كسوت رشتة كتابداري مورد تقدير قرار گرفتند كه اينجانب به عنوان سومين نفر معرفي شدم.
- با توجه به اينكه شما به عنوان يكي ازاعضاي مركزي انجمن كتابداري (شاخه خراسان) فعال هستيد آيا انجمن توانسته جايگاه خودش را بين قشر كتابدار استان توجيه نمايد؟
انجمنشاخه خراسان عمر كوتاهي دارد درحدود يكسال است كه فعاليت خود را شروع كرده است. خوشبختانه در همين مدت كوتاه جلساتي با مراكز علمي وفرهنگي از جمله دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان، وزارت ارشاد، دانشگاه پيام نور و .... داشته است و توانسته است تا حدي خود را معرفي و جايگاه اصلي خويش را بيان نمايد. خوشبختانه اين مراكز انجمن را به عنوان محيطي علمي براي مشورت و همفكري در زمينة مسائل كتابداري و اطلاع‌رساني پذيرفته‌اند و هم‌فكريهايي نيز با انجمن داشته‌اند ولي به دليل جوان بودن انجمن نتيجة اين مشورتها و هم‌فكريها را در آينده شاهد خواهيم بود.
- با توجه به اينكه شما مقاطع مختلف تحصيلتان را در شهرهاي مختلف بوديد كتابداري استان خراسان (به خصوص مشهد) را در مقايسه با ساير نقاط ايران در چه مقامي مي‌بينيد؟
گروه كتابداري دانشگاه فردوسي از سال 1364 فعاليت خود را شروع نموده است و در حال حاضر در مقاطع مختلف كارشناسي- كارشناسي ارشد و دكتري پذيرش دانشجودارد. اساتيد اين گروه از نظر علمي در مقام استاديار، دانشيار و استادي مي باشند و با توجه بهفعاليتهاي علمي از قبيل چاپ كتاب، مقاله، شركت در كنفرانسهاي بين‌المللي و ايراد سخنراني در مقام بالائي قرار دارند. به نظر من دانشگاه فردوسي از گروه كتابداري قوي برخوردار است و مقام بالائي در كلايران دارد.
- ديگاه شما در مورد منزلت كتابداري چيست و به نظر شما چه جايگاهي در جامعه دارد؟
به نظر من كتابداري منزلت و مقام بسيار والايي دارد ولي هنوز در جامعه ايران نتوانسته است جايگاه اصلي خويش را پيدا كند. البته در حال حاضر، در مقايسه با گذشته با توجه به تبليغات انجام شده در اين حوزه، برگزاري سمينارها، ورود فارغ‌التحصيلان كتابداري در عرصة كار، تأليف مجلات كتابداري و تأليف كتابهاي متعدد در اين حوزه، شناخت جامعه به اين حرفه افزايش يافته ولي هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا نكرده است.
- آيا شما هم اعتقاد داريد علت ضعف اين رشته در ايران به خاطر زنانه بودن رشته است؟
من اين مسأله را قبول ندارم، طبق بررسي‌هاي انجام شده، مشخص شده است كه تعداد كتابداران زن از مرد بيشتر است اما علت اينكه ما هنوز در رشتة كتابداري ضعف داريم زنانه بودن اين رشته نيست بلكهناديده گرفتن اهميت اين رشته، حمايت نشدن اين رشته توسط سازمان ياارگان خاصي، ضعف ديدگاه عامه مردم نسبت به اين رشته، معرفي نشدن كتابداري به عنوان يك رشتة علمي، عدم سازماندهي و كمبود متخصص در اين رشته مي‌باشد.
- در پايان اگر صحبتي داريد بفرمائيد.
ما كتابداران اعتقاد داريم كه اطلاعات را در اختيار ديگران مي‌گذاريم و بهنوعي اطلاع‌رساني را هدف حرفه خود مي‌دانيم اما در حال حاضر متخصصين كامپيوتر نيز اين ادعا را دارند. آقاي دكتر فتاحي توصيه نمودند كتابداران براي حفظ موقعيت خود و رشته كتابداري بايد با تكنولوژي روز آشنا باشند.
من از نزديك با اين مسأله مواجه بوده، و توصيه ايشان را تأكيد مي‌نمايم.
آقاي دكتر آزاد در كتاب “كتابخانه‌ها و كتابداران در عصر الكترونيك“ اشاره مي‌كنند: “كتابداران به عنوان رايزناني هستند كه از منابع اطلاعاتي آگاهي دارند، از سازماندهي آنهابا اطلاع‌ هستند از نحوة ارائه اطلاعات با خبرند و مي‌توانند اطلاعات را در اختيار ديگران بگذارند. اين امر در عصر حاضر در صورتي امكان پذير است كه ما كتابداران توانايي بازيابي اطلاعات از كامپيوترو استفاده از اينترنت را داشته باشيم.
در پايان اميدوارم رشته كتابداري در ايران در آينده‌اي نزديك به جايگاه و منزلت اصلي خود برسد.
از لطف و همكاري شما بسيار سپاسگزارم.
گزارشـي از موفقيـت وب سايت كتابخانـه مركـزي دانشگـاه فردوسـي
به نقل از دكتر رحمت‌ا... فتاحي
روابط عمومي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (شاخه خراسان)
براساس يافته‌‌ها و نتايج دو پايان‌نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني كه در دو سال اخير انجام گرفته است، وب سايت كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد در ميانكليه سايتهاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي كشور مقام اول را از جنبه معيارهاي مورد نظر كسب كرده است. اين معيارها براساس معيارهاي بين‌المللي موردپذير كتابخانه‌هاي دانشگاهي تدوين شده است. از اين رو، وب سايت كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي براساس معيارهاي قابل قبول و مورد استفاده كتابخانه‌هاي پيشرفته طراحي و اجرا شده است.
مشخصات دو پايان‌نامه فوق الذكر عبارت است از:
1. 1. نوشين فردوسي. ارزيابي صفحات وب كتابخانه‌ةاي دانشگاهي ايران و ارائه الگوي پيشنهادي.- تهران: دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، 1380.
2. 2. احمدرضا اصغري‌پوده. بررسي عناصر مطرح در طراحي وب سايت كتابخانه ‌هاي دانشگاهي.- مشهد: دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، 1380.
نامه تشکر
هاله فرزانه حسن زاده
عضو انجمـن علمـي كتابـداري و اطلاع‌رسانـي دانشگـاه پيام نـور
اعضاي مركزي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان طي جلسه‌اي كه با مسؤولان دانشگاه پيام نور واحد مشهد داشتند در مورد رشته كتابداري و نيازهاي اين رشته به يك سري امكانات، توضيحاتي دادند كه اين توضيحات مسؤولان دانشگاه پيام نور واحد مشهد را برآن داشت تا در رفع مشكلات و نيازهاياين رشته اقداماتي نمايد كه همين جا انجمن علمي كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه پيام واحد مشهد لازم مي‌داند از زحمات بي‌دريغ و خستگي ناپذير اعضاي محترم انجمن كتابداري شاخة خراسان كه در جهت ارتقاء و پيشرفت سطح علمي كتابداري استان خراسان تلاشي دلسوزانه و بي‌وقفه دارند، تشكر و سپاسگزاري نمايد.
از طرفي از لطف و توجه رياست محترم دانشگاه پيام نور واحد مشهد سركار خانم دكتر ثريا طالبي كمال تشكر و قدرداني را دارد.
اميد است كه همة اين بزرگواران در ساية الطاف ايزدمنان همواره در انجام وظايف موفق و مؤيد باشند.
برگـزاري نمايشگـاه “آشنايـي بـا مطبوعـات كودكـان و نوجوانـان“ دركتابخانـه مركـزي آستـان قدس رضـوي
طاهره مهاجرزاده
رئيس بخش آرشيو مطبوعات سازمان کتابخانه ها, موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
كتابخانه آستان قدس قدمتي بالغ بر چند قرن دارد و باتوجه بهسنت وقف و جايگاه ويژه‌اي كه دارد از توجه و لطف و احسان گستردة مردمي برخوردار است و همين امر در تكميل و غني‌سازي مجموعة آن تأثيربه سزايي دارد تا جائيكه به جرأت مي‌توان گفت كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي داراي منابع و نفايس منحصر به فردي مي‌باشد، آرشيو مطبوعات اين كتابخانه نيز از اين قاعده مستثني نيست.
كتابخانه سعي دارد خدمات اطلاع‌رساني در رابطه با منابع موجود را از طريق مختلف انجام دهد كه يكي از آنها، برگزاري نمايشگاه‌هاي گوناگون مي‌باشد، بدين منظور، توسط بخش آرشيو مطبوعات ادارة اسناد سازمان كتابخانه‌ها،موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس به مناسبت “13 آبان روز دانش‌آموز“ اولين نمايشگاه تخصصي آشنايي با مطبوعات كودكان و نوجوانان“ برگزار گرديد.
هدف از برگزاري اين نمايشگاه، آشنا نمودن كودكان، نوجوانان، اولياء، مربيان، محققان و دوستداران مطبوعات، با منابع موجوددر آرشيو مطبوعات بود تا بدين وسيله علاوه بر شناخت، امكان استفادة بهينه از آنها نيز بيشتر فراهم شود. اين نمايشگاه به مدت 6 روز (12 الي 17 آبان) در محل كتابخانه مركزي آستان قدس برگزار گرديد كه در آن 170 عنوان نشريه از سال 1298 ش(ادب) تا سال 81 در معرض ديد عموم قرار گرفت و در كنار نشريات گذشته و آرشيوي توضيحاتي در رابطه با تاريخچه نشريه و موجودي آن در آرشيو مطبوعات گذاشته شده بود امادر مورد نشريات جاري اطلاعاتي از قبيل عنوان، وضعيت نشر، ناشر، زبان نشريه، موضوع، نشاني، تلفن، ايميل، سايت اينترنتي و هزينه اشتراك آن نشريه ارائه شده بود تا بازديدكنندگان بتوانند اطلاعات كاملي از نشريه داشته باشند همچنين فرمهاي اشتراك نشريات جاري تهيه و در صورت تقاضا در اختيار بازديدكنندگان قرار مي‌گرفت تا مسير تهيه نشريه كوتاه‌تر و سريعتر شود.
همچنين نشرياتي كه داراي ويژه نامه كودك و نوجوان و يا صفحاتي خاص آنان هستند نيز معرفي و در معرض ديد قرار گرفته بودند تا علاقمندان با عناوين و يا شماره صفحه آنها آشناشوند.
علاوه بر آنها دو ويترين به معرفي نشرياتي كه در ارتباط با كودكان و نوجوانان است اما مخاطب آنها اولياء و مربيان مي‌باشد ودو ويترين نيز به گزيده‌اي از منابع مرتبط با تاريخ و سرگذشت مطبوعات و جرايد ايران، اختصاص داده شده بود.
نشريات مربوط به رده‌هاي سني كودكان، نوجوانان و جوانان برروي ميزي چيده و به صورت اهداييدر اختيار علاقمندان قرار مي‌گرفت تا انشاءا... آغازي جهت آشنايي و يا تداوم مطالعه، باشد.
همچنين از مطبوعات، چتري ساخته شده بودتا علاقمندان بتوانند زير ساية آن به مطالعه مجلات دلخواه خود بپردازند. ايستگاه نقاشي با عنوان “بچه‌ها بيائيد با هم نقاشي كنيم“ نيز به منظور به تصوير كشيدن احساس كودكان پس از بازديد از نمايشگاه، تدارك ديده شده بود كه سه مورد فوق توانست فضاي نمايشگاه را با حال و هواي گروه سني دانش‌آموزي هماهنگ‌تر و جذاب‌تر نمايد.
در مجموع تجربة برگزاري اين نمايشگاه بسيار ارزشمند بود و اميدواريم با انجام وظيفه گامي در جهت اطلاع رساني برداشته و تا حدودي دين خود را نسبت به اين نسل آينده‌ساز، ادا كرده باشيم.
گزارشـي كوتـاه از واحد آمـوزش سازمـان كتابخانه‌هـا، موزه‌هـا و مركـز اسنـاد آستـان قـدس رضـوي
عصمت مؤمني
كارشناس آموزش سازمان کتابخانه ها, موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مقدمه
آموزش در يك سازمان بزرگ و در مسير تغييرات و تحولات، تنها پلي است كه مي‌تواند ما را از دنياي امروز به دنياي پر تغيير و تحول فردا رهنمون باشد.
سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
يكي از مهمترين گنجينه‌هاي فرهنگي ايران و جهان اسلام سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي است. ويژگيهاي برجسته اين مجموعه عظيم فرهنگي نظير: تعلق مجموعه به آستان قدس رضوي،‌كثرت قرآن‌ها و نفايس خطي موجود، ساختمان و معماري باشكوه،‌ عمر طولاني شمار چشمگيري از آثار خطي و هنري و موزه‌اي،‌ مجموعه‌هاي گسترده و متنوع چاپي در زمينه‌‌هاي مختلف علوم،‌ تجهيزات پيشرفته، هر يك به نوبه خود سهمي در شهرت اين مركز دارند. اين ويژگيها و خصوصيات زياد ديگر همچون تنوع خدمات،‌ ظرفيت و گنجايش بالا،‌فقدان محدوديتها و موانع در خدمات دهي موجب اقبال خيل كثيري از دانشمندان، دانشجويان و ساير فرهيختگان به اين مركز فرهنگي گرديده است.
انتصاب كارشناس آموزش در سازمان
از اواسط تيرماه 1381 يكنفر به عنوان كارشناس آموزش سازمان،‌ انتخاب شد كه فعاليتهاي خودرا در اين حوزه آغاز نموده است. تاكنون 7 دوره كلاس آموزشي ويژه كاركنان سازمان و نيز 19 دوره كلاس آموزشي ويژه مراجعان در كتابخانه مركزي، اجرا شده و يا تا پايان سال 1381 به انجام مي‌رسد. از هر دوره ارزيابي‌هاي مختلفي انجام مي‌گيرد و به صورت مستند همراه با شرح درس كامل صحافي و نگهداري مي‌گردد.
شب‌نشينـي كتابـداران يـا برگـزاري جلسـات گزينش و نقـد و بررسـي كتابهـاي كودكـان
نويسنده: جندي مورفي
مترجم: سميه صيادي‌فر(دانشجوي كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني)
ويراستار علمي و ادبي: عباسعلي عابدي استاد (كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)
مجموعه خوب هر كتابخانه بيانگر اهميت و مقام و منزلت آن كتابخانه نزد ارباب نظر و افراد خبره است و در نهايت رضايت استفاده‌كنندگان را به همراه دارد. مجموعه‌سازي خود آيين و اصولي دارد كه منطبق با اهداف كتابخانه است. كتابداراني كه دست‌اندكار امر مجموعه‌سازي هستند قبل از هر چيزي ضرورت دارد كه شور و شوق و روحيه و علاقه به اين كار را داشته باشند. به تبع اين روحيه عالي است كه هر زحمتي را قبول و هر مشكلي را به جان مي‌خرند. گزينش كتاب‌هاي كودكان نيز از اين قاعده جدا نيست. در اين مقاله كه به روش موردي بررسي و گزارش شده است، علاقه و روحيه عالي كتابداران كودك را در يك كتابخانه عمومي در نيويوركنشان مي‌دهد. كتابداران از طريق مشاركت و تشريك مساعي و استمرار آن قدرت تجزيه و تحليل و نقد و بررسي بسيار بالايي را در موضوع كار خود به دست آورده‌اند و الگوي خوبي براي ديگران هستند.
ساعت 6 بعد ازظهر است و من روي يك مبل جمع و جور نشسته‌ام و هنوز لباس كار در تن دارم. اما كفشهايم را از پا بيرون آورده و قدري بيسكويت كراكرو مقداري پنير در دست دارم. در اطراف من چندين كتابدار ويژه كودكان نشسته‌اند، و همه با هم دوست و همكار هستند. در روي ميز قهوه خوري چند دسته كوچك از كتابهايي كه اخيرا براي كودكان و نوجوانان چاپ شده است قرار دارد. ما مي‌خواهيم درباره آنها در ضمن اين جلسه تبادل نظر كنيم، اما هم‌اكنون در حال تنفس و استراحت، بحث درباره كارهاو تفريح و خنده هستيم.
ما اعضاي يك جلسه كتاب يا گروه بحث كتاب متشكل از كتابداران ويژه كودكان در ناحيه آلباني در شهر نيويورك هستيم و به راستي كه حال و هواي اين گونه غروبها با پندار من از بهشتكاملا نزديك است. در كنار اين همنشينان دانا و با وفا كه همه داراي علم و خرد و احساس مسؤوليت دربارة ادبيات كودكان هستند به من آرامش و آسايش خاصي دست مي‌دهد. خوردن، نوشيدن، آسودن و گفتن و شنيدن را غنيمت مي‌دانم. به ذهنم رسيد كه هر آنچه را كه اكثر همة ما برايكودكان و نوجوانان و جوانان انجام مي‌دهيم واقعا مهم است و اين نوع از علم و هنر يعني ادبيات كودكان را كه ما بدان علاقمند و دلباخته‌ايم واقعا زيباست.
ما چگونه به اين نكته و مطلب رسيديم؟ همانگوهه كه هر كتابدار ويژة كودكان خود مي‌داند و به منظور انجام كارها و وظايف خود، ما مجبور هستيم كه به بررسي و مطالعه كتابهاي مربوط به رشته و حرفه خود ادامه دهيم. اما نياز داريم كه دربارة هرآنچه كهبررسي و مطالعه مي‌كنيم با يكديگر بحث و تبادل نظر كنيم.
در نشست‌هاي اوليه ما مي‌توانستيم همگي سر يك ميز مطالعه در كتابخانه بنشينيم، اما طولي نكشيد كه تعداد به بيش از 12 نفر رسيد. در جلسات آغازين فقط كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي شركت داشتند، اما از آنجائيكه تعداد بسيار زيادي از ما در مشاغل و تخصصهاي مربوط به كتابخانه‌هاي عمومي و آموزشگاهي تواما اشتغال داشتند و بين اين دو نوع كتابخانه درآمد و شد بودند لذا اكنون نام تعداد بسيار زيادي از متخصصان رسانه‌هاي گروهي و اطلاع‌رساني در فهرست اسامي اعضاء و شركت‌كنندگان در اين جلسات وجود دارد. هر كس كه يك بار در اين جلسه بحث كتاب شركت كند براي هميشه عضو اين جلسه باقي مي‌ماند.
هر نفر براي سخن گفتن 5 دقيقه وقت دارد بدون اينكه سخن او را كسي قطع كند.
جلسات بحث و نقد كتاب بنابر دلايل زيادي مفيد و مهم بوده است. ما مطالب زيادي را دربارة خودمان، دوستان و همكارانمان و يك سلسله پاسخ‌هاي ممكن به ادبيات را فراگرفتيم. اغلب ما وادار مي‌شويم تا با تصورات خود درباره مثلا اينكه پسران يا دختران يا كودكان سنين گوناگون چه چيزي را دوست دارند مطالعه كنند بحث و جدل مي‌كنيم. به نظر بعضي از اعضاء، حمايت عاطفي و شبكه ارتباطي راهنما و كليد حل معما است. به نظر ديگران اين امر يك تحريك و تهييج ذهني و فكري است. ما پيشنهادات و ايده‌هاي خود را به يكديگر عرضه مي‌كنيم. ما دربارة سياست‌ها وخط‌مشي كتابخانه‌هاي عمومي و آموزشگاهي و سمت و سوي جديد در ارائهخدمات به كودكان، نوجوانان و جوانان با هم بحث و تبادل نظر مي‌كنيم. ما كتابداران جديد را به كتابداران با سابقه و با تجربه معرفي مي‌كنيم. اغلب بارها به اين فكر مي‌افتاديم و احساس مي‌كرديم كه ما در كار و حرفه خودمان تنها نيستيم و مهمتر اين كه ما به كتابدار بودن خود عشق مي‌ورزيم.
گفتگو در بعدازظهر “گفتمان در شب“ (وقتي نظرات جلسات انتخاب كتابداران، به فرايند انتخاب آنها اضافه شود) در يك گروه كتاب كتابداران، به هر نفر از آنها كراكر و خوردني تقديم مي‌كنند. كراكر: بيسكويت بي‌شكر
گزارشـي از مجمـع عمومـي سالانـه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (1381)
عباسعلي عابدي استاد
كارشناس ارشد كتابداري و اطلاعرساني سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
دبير محترم انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخة خراسان
با اهداي سلام، احتراما بدينوسيله معروض مي‌دارد كه اينجانب عابدي استاد عضوآن انجمن در تاريخ 28/11/81 جهت شركت در مجمع عمومي سالانه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران به تهران عزيمت و در آن مجمع شركت كردم.
گزارش اين مأموريت را در زير جهت استحضار و هرگونه بهره‌گيريتقديم مي‌دارد.
1ـ اينجانب از طرف انجمن و سازمان كتابخانه مركزي آستان قدس مأموريت داشتم تا ضمن شركت در جلسه و استماع گزارش سالانه جناب آقاي دكتر فتاحي رياست محترم انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران، از سخنراني جنابعالي و ارائه مقاله جناب استاد عبدالحسين آذرنگ بهره‌مند گرديدم. آقاي زين‌العابديني نيز در مورد وب سايت كتابخانه ملي صحبت كردند.
2ـ تعداد 200 نسخه فصلنامه كتابداري و اطلاع‌رساني سازمان آستان قدس رضوي را بين حضار توزيع كرده و پردة ويژه آن فصلنامه را در محل جلسه نصب كردم.
3ـ آقايان نعيم‌آبادي، مشايخي و خانم مؤمني كه از سازمان كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي شركت كرده بودند، درجلسه حضور داشتند.
4ـ فصلنامه كتابداري كتابخانه ملي و خبرنامه انجمن كتابداري ايران را نيز در محل توزيع كردند.
پيشنهادات:
1ـ برگزاري مجمع عمومي سالانه انجمن خراسان قبل از انجمن ملي
2ـ‌ توزيع خبرنامه انجمن خراسان در اين قبيل مجامع
دعـوت از دوستـان كتابـدار
منصور ميرزائي
كارشناس كتابداري و اطلاع‌رساني کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 
به نام خدا، اوست خدايي كه ميان عرب امي، پيغمبري بزرگوار از همان مردم برانگيخت تا برآنان آيات وحي خدا را تلاوت كند و آنها را از لوث جهل و اخلاق زشت پاك سازد و شريعت كتاب و حكمت الهي بيآموزد.
تلاش انديشمنداندر طول تاريخ، به كارگيري انديشه و تفكر،‌ تجربه و برخورد با واقعيت بيروني براي درك ابعاد حيات و استفاده از معرفت براي اغناي ذهن از يك سو و بهبود شرايط زيست انسان از سوي ديگر بوده است.
به كارگيري معرفت براي بهبود شرايط زيست انساني، بدون تلاش انسانها و كاردسته‌جمعي فراهم نخواهد آمد. زيرا كارهاي علمي و كاربردي در جامعهنه خلق الساعه است و نه انفرادي كه بتوان آن را به صورت منفك و مجزا در نظر گرفته و مورد بررسي قرار داد. بلكه انسان موجودي سازمان يافته و با كمك ديگران، حتي به فلاح و رستگاري خويش مي‌انديشد و هرتلاش فردي براي بهبود شرايط زيست خود و ديگران نوعي حركت كور و بي‌حاصل است كه به هيچ روي راه به جائي نخواهد برد. در اين صورت با انجام كار تحليلي و علمي مي‌توان علل عدم توفيق يك فرهنگ عهد عتيق در به دست آوردن حقوق فردي و اجتماعي جديد ناشي از تحولات جديد و صنعتي شدن را فهميد كه يكي از نشانه‌هاي پيشرفت فكري و علمي جامعه، قطع رابطه با تحليل‌هاي ساده عاميانه به نفع تحليل‌هاي دقيق‌تر و عقلاني و منطقي‌تر است. چراكه نارسايي‌هاي علمي و فرهنگي به معني وسيع كلمه را حاصل استبداد و استعمار فكر دانستن، بنابراين حساسيت‌هايفردي، تكيه كردن بر ادارك خويش و عدم آمادگي براي تكامل و باروري علمي، پژوهشي بيش از هر زمان ديگر، نيازمند چاره‌انديشي سترگ است كه همه صاحب نظران، استادان، كارشناسان و دانشجويان رشته بايد در آنمشاركت نمايند.
لذا از شما انديشمندان و متفكران محترم تقاضا دارم در راستاي چنين رسالت بزرگ انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان را با انتقادات و پيشنهادهاي خود راهنمايي فرماييد تا شاهد انجمني شكوفا و علمي براي جامعه كتابداران باشيم.
جاي سخن سردبير
فرزانه فرجامي
كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني و مسؤول كتابخانه دانشكده مهندسي
در جامعه امروزي برگزاري گردهمائي‌ها و كنفرانسها با هدف جمع‌آوري افراد به منظور ارتقاء دانشو آگاهي‌هاي تخصصي، بحث و گفتگو و تبادل نظر به عنوان راهكاري مفيد براي سازمانها و نهادها مي‌باشد.
نسل كنوني در حالي‌ قدم به هزارة سوم ميلادي مي‌گذارد كه شاهد تحولات زيادي در ابعاد تكنولوژيكي،اطلاعاتي، علمي، اجتماعي و … مي‌باشد. برگزاري گردهمائي‌ها، همايشها و ارائه آگاهي‌هاي نظري و عملي پيرامون تحولات جديد و تبادل تجربيات ارزشمند كتابداران، استادان، و دانشجويان با يكديگر مناسبتي است كه در برنامه‌هاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران شاخه خراسان قرار گرفته است. اين گردهمائي‌ها در قالب سخنرانيهاي علمي و برگزاري مجمع عمومي انجمن مي باشد. تاكنون دو سخنراني علمي با اين هدفبرگزار گرديده است. اولين مجمع عمومي انجمن شاخه خراسان در ارديبهشت ماه سال 1381 برگزار گرديد كه مورد استقبال خوب كتابداران، دانشجويان و استادان قرار گرفت به ياري خداوند متعال،‌دومين مجمع عموميبا هدف ايجاد محيطي مناسب جهت بحث و تبادل نظر و ارتقاء دانش حرفه‌اي برگزار مي‌گردد. چهارمين شماره خبرنامه انجمن كه همزمان با برگزاري دومين همايش مجمع عمومي تهيه شده و در اختيار شما قرار گرفته تلاشي است در جهت ايجاد ارتباط بيشتر. اميد است بتوانيم گامي هر چند كوچك در راه رسيدن به اهداف بزرگمان برداريم.